PODJETJE
      • Vizija - poslanstvo
      • Zgodovina
      • Izdelovanje jekla
      • Možnost zaposlitve
   PROIZVODNI PROGRAM
   NOVICE
   KONTAKTI
 
 
 
  Slovenski jezik      English Language
 
 
Slovenska predstavitev   English Presentation   Deutsche Präsentation


Železarski muzej


Aktualni razpisi delovnih mest
 
 
 
  PODJETJE PROIZVODNI PROGRAM NOVICE KONTAKTI  
Podjetje | Štore Steel d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 16. 7. 1997 pod imenom Slovenske železarne - Jeklo Štore, podjetje za proizvodnjo jekel d.o.o. in je vpisano v register sodišča Celje pod št. vložka 1/06654/00.

Jeklo Štore v državni lasti sta v letu 1999 kupila švedska Inexa in Unior, podjetje pa se je preimenovalo v Inexa Štore.

20% delež je z zamenjavo delnic Slovenskih železarn pridobila družba pooblaščenka Železar Štore, d.d.

Unior d.d. je v letu 2003 odkupil delež Inexe, svoj dotedanji delež pa prodal partnerskim podjetjem Kovintrade, d.d. in Dinos Celje d.o.o.. Družba se je preimenovala v Štore Steel.

Štore Steel je naslednik železarne, ki je pričela delovati kot podjetje Berg- und Hüttenwerk Store v letu 1851

Sodna poravnava med dvema lastnikoma v letu 1852, ko je moral F.B.Andrieu predati svoj delež P.Putzerju, vsebuje seznam poslopij in naprav, ki dokazujejo, da je bila celotna tovarna za industrijski način izdelave jekla postavljena v letu 1851. Obstajal je parni stroj, pudlarske naprave, valjarska ogrodja in premog za oskrbo z energijo.   

© Štore Steel d.o.o.  |  2008