PODJETJE
   PROIZVODNI PROGRAM
      o Proizvodni program
      o Certifikati
   NOVICE
   KONTAKTI
 
 
 
  Slovenski jezik      English Language
 
 
Slovenska predstavitev   English Presentation   Deutsche Präsentation


Železarski muzej


Aktualni razpisi delovnih mest
 
 
 

Proizvodni program | Štore Steel d.o.o.

ŠTORE STEEL ne izdeluje vseh vrst jekel, ampak samo tiste, ki jih naredimo najbolje. S tem vam zagotavljamo najboljše izkušnje in učinkovitost.

ŠTORE STEEL dobavlja jeklene palice za uporabo v kovaški industriji, proizvodnji vzmeti in strojegradnji. Osnovna proizvoda sta vroče valjana palica in palica preoblikovana v hladnem. Ker so jekla izdelana po naročilu, majhnih serijah in s pogoji dobave prilagojenimi kupčevim zahtevam, lahko ti naročijo različne dodatne obdelave - od razreza do posebnega označevanja in pakiranja.


BLAGOVNE ZNAMKE

Kvalitetna jekla za uporabo v strojegradnji, za kovanje in za izdelavo vzmeti so označena z blagovno znamko ŠTORE STEEL.

Jeklo, obdelano s kalcijem, zaradi izboljšanja obdelovalnih lastnosti, je označeno z blagovno znamko EXEM STEEL.

Kvalitetna jekla izdelana iz jeklenega odpadka so označena z blagovno znamko RECYCLED STEEL.
   

© Štore Steel d.o.o.  |  2008