Osebna izkaznicaNaziv družbe:
Štore Steel podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o.

Sedež družbe:
Železarska cesta 3, 3220 Štore, Slovenija

Skrajšan naziv:
Štore Steel d.o.o.

Matična številka:
1197967000

Davčna številka:
SI70057141

Šifra dejavnosti:
C24.100 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

Registracija družbe:
Okrožno sodišče v Celju s sklepom SRG 846/97 dne 16.07.1997

Leto ustanovitve:
1997

Osnovni kapital družbe:
10.300.363,64 EUR