Razvoj in kakovost


Razvoj

Naš koncept razvoja izdelkov je spoznavanje potreb uporabnikov in uporaba njihovih izkušenj glede obdelav materiala, čemur prilagajamo kemično sestavo jekel in postopke izdelave. Izvajamo ga s tesnim tehničnim sodelovanjem z uporabniki, s katerimi dolgoročno razvojno sodelujemo in so večinoma dobavitelji evropske avtomobilske industrije.

V družbi ŠTORE STEEL deluje raziskovalna skupina »ŠTORE STEEL Tehnični razvoj«, ki šteje 23 raziskovalcev. (Več tukaj. )

Je najplodnejša raziskovalna skupina, ki ni vladna organizacija ali izobraževalna institucija, na področju genetskega programiranja na svetu.

Na področju modeliranja in optimiranja kontinuirnega ulivanja sodi v sam Evropski vrh.

Od 91 raziskovalnih skupin v Sloveniji na področju Proizvodne tehnologije in sistemi (Tehniške vede) je raziskovalna skupina:
- na 13. mestu po številu čistih citatov in
- na 12. mestu po najodmevnejšem delu (število čistih citatov).

Skupina je sodelovala pri 6 ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) projektih.

Raziskovalna skupina je trenutno je vpeta v raziskovalno-razvojni program imenovan MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije (MARTINA) - prednostno S42, (Več tukaj)ki je bil izbran na podlagi razpisa s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport ter v letu 2018 pridobljen projekt Izdelava jekel s povečano obdelovalnostjo pri izboljšani mikročistoti (SMHC), ki je financiran s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (Več tukaj).


      


Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo v letu 2018 z ostalimi partnerji (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, SIJ Metal Ravne, Razvojni center Jesenice) prijavili tudi projekt Doseganje čistosti in lastnosti z mikro legiranjem jekel (ČMRLJ) v vrednosti več kot 3 milijonov EUR, ki smo ga tudi uspešno pridobili (Več tukaj).

      

V projektih pridobljena sredstva v celoti znašajo več kot 4 milijon EUR.

Politika kakovosti

Ena od strateških poslovnih opredelitev družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je celovito obvladovanje kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki ga razvijamo na dolgoletni tradiciji jeklarstva na lokaciji Štore, ob upoštevanju bodočih organizacijskih, tehnoloških in poslovnih zahtev trga. Sistemi vodenja temeljijo na nenehnem izboljševanju učinkovitosti delovanja podjetja ob upoštevanju zahtev zakonodaje ter drugih zahtev zainteresiranih strani, na katere smo oz. bomo pristali. Politika je javni dokument in na voljo javnosti, glede na tržne razmere jo redno pregledujemo in usklajujemo.


Politika kakovosti

Standardi

Kakovost izdelkov, neprestano izboljševanje sistemov vodenja, zadovoljstvo odjemalcev, varnost in zdravje zaposlenih ter skrb za okolje zagotavljamo z izpolnjevanjem zahtev standardov:


  • ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti,
  • ISO 14001 - sistem ravnanja z okoljem
  • ISO 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
  • IATF 16949 – sistem vodenja kakovosti, avtomobilska industrija (serijska proizvodnja)
  • ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo