Razvoj in kakovost


Razvoj

Naš koncept razvoja izdelkov je spoznavanje potreb uporabnikov in uporaba njihovih izkušenj glede obdelav materiala, čemur prilagajamo kemično sestavo jekel in postopke izdelave. Izvajamo ga s tesnim tehničnim sodelovanjem z uporabniki, s katerimi dolgoročno razvojno sodelujemo in so večinoma dobavitelji evropske avtomobilske industrije.

V družbi ŠTORE STEEL deluje raziskovalna skupina »ŠTORE STEEL Tehnični razvoj«, ki šteje 23 raziskovalcev. (Več tukaj. )

Je najplodnejša raziskovalna skupina, ki ni vladna organizacija ali izobraževalna institucija, na področju genetskega programiranja na svetu.

Na področju modeliranja in optimiranja kontinuirnega ulivanja sodi v sam Evropski vrh.

Od 91 raziskovalnih skupin v Sloveniji na področju Proizvodne tehnologije in sistemi (Tehniške vede) je raziskovalna skupina:
- na 13. mestu po številu čistih citatov in
- na 12. mestu po najodmevnejšem delu (število čistih citatov).

Skupina je sodelovala pri 6 ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) projektih.

Trenutno je vpeta tudi v raziskovalno-razvojni inovativni program imenovan MARTINA - Razvoj materialov kot končnih produktov – Prednostno področje S42, (Več tukaj.) ki je bil izbran na podlagi razpisa s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Osrednji cilij programa, v katerega je vključenih 16 partnerjev in ga vodi Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), je okrepitev položaja in vloge slovenske industrije na področju materialov.

Politika kakovosti

Ena od strateških poslovnih opredelitev družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je celovito obvladovanje kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki ga razvijamo na dolgoletni tradiciji jeklarstva na lokaciji Štore, ob upoštevanju bodočih organizacijskih, tehnoloških in poslovnih zahtev trga. Sistemi vodenja temeljijo na nenehnem izboljševanju učinkovitosti delovanja podjetja ob upoštevanju zahtev zakonodaje ter drugih zahtev zainteresiranih strani, na katere smo oz. bomo pristali. Politika je javni dokument in na voljo javnosti, glede na tržne razmere jo redno pregledujemo in usklajujemo.


Politika kakovosti

Standardi

Kakovost izdelkov, neprestano izboljševanje sistemov vodenja, zadovoljstvo odjemalcev, varnost in zdravje zaposlenih ter skrb za okolje zagotavljamo z izpolnjevanjem zahtev standardov:


  • ISO 9001 – sistem vodenja kakovosti,
  • ISO 14001 - sistem ravnanja z okoljem
  • OHSAS 18001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
  • ISO/TS 16949 – sistem vodenja kakovosti, avtomobilska industrija (serijska proizvodnja)