Štore Steel


O podjetju

Smo proizvajalec jekel, ki deluje predvsem na trgu evropskih proizvajalcev za avtomobilsko industrijo, na segmentu komercialnih kot tudi osebnih vozil. Uporabnike oskrbujemo z vzmetnimi, inženirskimi (jekla za kovanje) in Exem jekli. Sledimo njihovim potrebam po dodatnih obdelavah palic v polproizvode. S konfekcioniranjem jeklenih izdelkov povečujemo našo in njihovo dodano vrednost. Podjetje je prepoznavno po registriranih blagovnih znamkah Štore Steel, Exem Steel in Recycled Steel.

Poslovanje just-in-time prinaša našim partnerjem in nam obojestransko korist. Obojim zagotavlja stroškovno učinkovitost, racionalno uporabo virov in zanesljivo planiranje z manj tveganja.

Kakovost izdelkov, neprestano izboljševanje sistemov vodenja, zadovoljstvo odjemalcev, varnost in zdravje zaposlenih ter skrb za okolje zagotavljamo z izpolnjevanjem zahtev standardov: ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001 in ISO 14001.


Vizija podjetja


Želimo biti samostojen, globalno usmerjen proizvajalec jekel po naročilu uporabnikov, katerih potreb ne morejo zadovoljiti veliki proizvajalci. V tržnih nišah v EU bomo postali pomemben proizvajalec.Poslanstvo


Podjetje deluje v korist in z ozirom na pričakovanja kupcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev, financerjev in lokalne skupnosti.

Strateška naravnanost

Ena od strateških poslovnih opredelitev družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je celovito obvladovanje kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki ga razvijamo na dolgoletni tradiciji jeklarstva na lokaciji Štore, ob upoštevanju bodočih organizacijskih, tehnoloških in poslovnih zahtev trga.

Cilj družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je konkurenčnost, ki pomeni zadovoljitev odjemalca v pogledu kakovosti, cene, dobavnih rokov in ponudbe.

Visoko stopnjo varstva okolja, kakovost svojih izdelkov in storitev, optimalno ekonomsko učinkovitost ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, obravnavamo kot medsebojno popolnoma enakovredne dejavnike v politiki vodenja podjetja.

Osnova vseh aktivnosti v poslovodnem in proizvodnem procesu je izpolnitev zahtev in pričakovanj odjemalcev, katerih zadovoljstvo dosegamo z dobavo kakovostnih izdelkov, poštenim sodelovanjem, dolgoročnim partnerstvom in učinkovitim reševanjem morebitnih medsebojnih problemov in preseganje.

Vodstvo podjetja


Glavni direktor
IVAN JURKOŠEK

T.: 03 7805 122
E.: jani.jurkosek@store-steel.si

   
Tehnični direktor
BORIS KUMER

T.: 03 7805 240
E.: boris.kumer@store-steel.si

   


Pomočnik direktorja za področje financ
ALFRED ŠARLAH

T.: 03 7805 188
E.: alfred.sarlah@store-steel.si
Pomočnik direktorja za kadre
GORAZD TRATNIK

T.: 03 7805 110
E.: gorazd.tratnik@store-steel.si
Poslovna sekretarka uprave
MATEJA AMON PILIH

T.: 03 7805 104
E.: mateja.amon@store-steel.si